Restaurant Alsput

flämisch

Öffentliches Restaurant

Zertifizierung: Coq d'Or awarded Restaurant - since 2020

Hollestraat/Alsputweg 108

1500 Halle

BelgienTelefon: 0032-22356747

Fax: 0032-23601210

E-Mail: mieke@alsput.com

http://www.alsput.com


Besitzer: Mieke de Baerdemaeker

Koch: berufene Coq d'Or-Chefin Mieke de Baerdemaeker - seit 2020 -